<-- < -->
Welcome toSPARTAKY.CZ, Škoda 440, 445, 450 - Spartak
Toggle Content
Toggle Content Main Menu


 SPARTAKY.CZ Open/close this menu
 SHÁNÍM-NABÍZÍM Open/close this menu

 STAHUJ Open/close this menu

 Sčítání Open/close this menu
Toggle Content Uživatelé

Welcome Anonymous

Nickname
Password

Membership:
Latest: Majki
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 3579

People Online:
Members: 0
Visitors: 5
Bots: 1
Staff: 0
Staff Online:

No staff members are online!

Toggle Content Select Language

Toggle Content Kalendář akcí
03/08/2024
SPARTAKYÁDA 2010
 
07/08/2024
SPARTAKYÁDA 2020
 
31/12/2024
Silvestr
 

Buletiny a letáky › Karoserie
Karoserie
Popis
Kryty předních kol
Přední blatníky
Přední díl karoserie
Zadní blatníky
Zadní díl karoserie
Střecha
Přední nosný rám
Přední podlaha
Podlaha pod zadním sedadlemPopis
Karoserie vozu Š 440 je tzv. tudor (z angl. twoodoor, tj. dvoje dveře). Je to karoserie uzavřená dvoudveřová s pevnou střechou, čtyřmístná. Je celokovová, podvozková (není samonosná), pontonového tvaru (s průběžnými blatníky). Vnitřní prostor je nerozdělený, sedadla jsou dvě, každé pro dvě dospělé osoby. Vzadu je prostor pro zavazadla za výbavu vozidla; je přístupný víkem z vnějšku vozidla.


Opravy
Mnozí z nás se pouští do opravy karosérie,aby zachránili vůz před sešrotováním. Že se hodí vědět JAK a KAM a CO je pro karosáře amatéra nabíledni.
Následující informace jsou převzaty z knížky ?Opravy a údržba karosérií motorových vozidel", Hieronym Oravský, SNTL 1974. Kromě širšího zavedení nové svařovací techniky MIG/MAG lze následující návod bezezbytku použít.
Na obr. 0 je vidět svařenou karosérii a na obr. 1 nevybavenou, tzv. "okovanou" karosérii.

Výměna krytů předních kol

Kryt předního kola (obr. 2) se skládá ze tří částí 1, 2, 3. Výměna jednotlivé části krytu kola se provádí jen v ojedinělých případech, zpravidla bývá vyměňován celý díl.
K výměně krytu předního kola se rozhodneme jen v tom případě, když je skutečně zničený a blatník je ještě v dobrém stavu.
Častěji se stává, že se mění jenom blatník a kryt zůstává starý. Při demontáži se musí kryt kola odpojit od blatníku po celé horní části a též vzadu u příčné stěny, kde je velice obtížný přístup.
Při montáži nového krytu předního kola se musí kryt svařit s Blaníkem a s příčnou stěnou po celé horní a zadní části. Značnou pozornost je třeba věnovat řádnému spojení krytu s úplným předním rámem karosérie.

nahoruVýměna předních blatníků


Vozidlo bývá poškozeno havárií nejčastěji v přední části, kde se zpravidla zničí nárazník, plech pod nárazník, maska chladiče, ozdobná lišta a hlavně přední blatník, jehož výměna se provádí velmi často. Časté je též úplné zničení blatníku a zadní části krytu kola korozí. Chceme-li přistoupit k výměně blatníku (obr. 3), musíme přesně znát strukturu přední části karosérie 1 (obr. 4), ke které je blatník d přivařen. Před demontáží vlastního blatníku se nejdříve musí demontovat přední blatník, který je namontován na plechu pod nárazník ch (obr. 4), jenž se též demontuje. Dále se demontuje ozdobná lišta, maska chladiče, světlomet a směrové světlo. Kabely elektrické instalace se od reflektorů a ukazovatelů směru z blatníku vytáhnou. Nyní přistoupíme k demontáži blatníku, který je na horní straně i bodově svařen s krytem kola. Tato práce se musí provádět opatrně, neboť jednotlivé bodové svary se musí protnout sekáčem bez většího poškození krytu kola. Když se vyměňuje spolu s blatníkem též kryt kola, nemusí se blatník od krytu kola uvolnit, ale demontujeme jej spolu s krytem kola. Dále se demontují levé přední dveře a potom blatník ještě uvolníme v místech závěsového sloupku karosérie. Při demontáži blatníku se musí dávat pozor hlavně v místech k podle obr. 4, kde je blatník přivařen k příčné stěně karosérie a kde se nesmí narušit sloupek karosérie.
Na obr. 5 je karosérie bez střechy. Starý přední blatník se musí uvolnit též v místech a, a, kde je přivařen k sloupku karosérie. Potom se uvolní t éž u prahu dveří b, kde se musí práh přeseknout sekáčem nebo přeříznout pilkou na kov. Když se současně dělá též výměna levého krytu kola, musí se kryt sekáčem uvolnit od příčné stěny karosérie a od předního rámu.
Montáž blatníku má opačný postup. V případě, že vyměňujeme též kryt kola, přivaříme jej jen na dvou až třech místech a potom přezkoušíme, zda blatník na kryt dobře dosedá. Blatník po namontovaní masky chladiče b (obr. 4) k ní musí přesně přiléhat, stejně jako k plechu pod nárazníkem, kam se vkládá, pryžové těsnění. K prahu dveří b (obr. 5) se; blatník přivaří plamenem. Po horním okraji i, i (obr. 4) se blatník přitiskne ke krytu kola, k němuž se přivaří plamenem nebo bodovým svařováním. Kritické místo pro spojení blatníku ke karoserii je v rohu příčné stěny k, kdo se musí upravit na novém blatníku příslušný výstřih nůžkami, aby blatník dobře přiléhal. Při montáži se blatník přivaří jen provizorně plamenem ke krytu kola a k sloupku karosérie. Potom namontujeme dveře a zjistíme, zda je správná spára mezi blatníkem a sloupkem karosérie a, a (obr.5) a mezi blatníkem a maskou chladiče m (obr.4). Před montáží blatníku musí tedy být namontována též maska chladiče b. Dále zjistíme, zda správně lícuje kapota motoru a zda spodek blatníku správně přiléhá na plech pod nárazník a. Tato kontrola se musí provést ještě před konečným přivařením blatníku ke krytu kola, k sloupku karosérii a k prahu dveří, neboť polohu blatníku po přivaření již nelze upravovat.Výměna předního dílu karosérie

V některých případech je třeba vyměnit celý přední díl karosérie 1 (obr. 4). Vymění se zpravidla tehdy, když je celý předek vážně poškozen při havárii. Při výměně je třeba nejdříve odstranit starý přední díl, který se odpojí pod čelním okrem, na podlaze a od sloupků karosérie za předpokladu, že jsou sloupky ještě dobré. Zpravidla však i v těchto případech zůstává zachována původní příčná stěna karosérie a mění se jen kryty kol, blatníky, přední rám a montážní díly přední části karosérie. Při montáži nového dílu se musí nejdřív na několika místech přichytit celý přední díl a potom překontrolovat, zda přední dveře mají správnou spáru. Je-li všechno v pořádku, dokončí se svařování, na příčnou stěnu se namontují závěsy kapoty a kapota se může nalícovat.

Výměna zadních blatníků

Při výměně úplného pravého (obr. 6a) nebo levého blatníku s podběhy zadního kola (obr. 6b) se musí nejdříve demontovat čalounění. Potom si prohlédneme úplný zadní díl karosérie, na němž je patrno, kde jsou staré blatníky přivařeny k podlaze karosérie a ke střední části zadního dílu karosérie. V těchto místech sekáčem starý blatník odstraníme. Při výměně pravého zadního blatníku se musí demontovat též palivová nádrž, která se často při havárii tohoto blatníku natolik zničí, že je třeba vyměnit ji za novou současně s blatníkem. Při výměně pravého blatníku se však musí nádrž demontovat, i když nebyla poškozena.nahoru
Výměna zadního dílu karosérie

Zadní díl karosérie (obr. 7) se skládá z podlahy pod zadním sedadlem 1, z podlahy nad zadní nápravou 2, z podlahy pro zavazadla 3, z levého a pravého blatníku 4, 5 a ze zadního čela karosérii. Jsou-li vážně poškozeny oba blatníky,, zadní část 6 i zadní díly podlahy, bude nejvhodnější vyměnit celý zadní díl za nový. Při demontáži starého dílu činí největší problémy odpojit zadní díl v horní části blatníků a, a, dále u podlahy b, b a u prahu c. Při montáži nového dílu se musí dávat velký pozor u sloupků karosérie, aby v těchto místech byla správná spára. Nový zadní díl karosérie je dodáván bez čalounění, proto se musí čalounění opět namontovat.


Výměna střechy

Před výměnou střechy (obr. 8) se musí nejdřív demontovat stará střecha na všech místech, kde je přivařena k spodním dílům karosérie. Demontáž se musí provést velmi opatrně, aby při montáži nové střechy nevznikly zbytečně mezery mezí spodním dílem karosérie a novou střechou. Před demontáží staré střechy se musí demontovat všechna okna karosérie, čalounění střechy, dále elektrická instalace a jiné části, které by mohly být zničeny. Střecha se na spodní díl karosérie přivaří plamenem po okrajích spodní části střechy.
nahoru
Výměna předního nosného rámu

Výměna předního nosného rámu karosérie (obr. 9), v kterém je uloženo větrání vozidla 5, 7, 16 19, je nutná po větších haváriích přední části karosérie. Při výměně předního rámu se musí spolu s větráním demontovat všechny části karosérie před rámem a teprve potom můžeme rám spolu s větráním odstranit. Místa spojení s přední částí karosérie jsou zřejmá z obrázku.

Výměna přední podlahy

Přední podlaha s krytem převodovky 1 (obr. 10) se skládá z prahu dveří 2, 3, z krytu nad páteřovou trubkou rámu 4, ze šesti částí podlahy 5 až 10 a ze zadu stěny podlahy 11. Všechny tyto části jsou k sobě bodově přivařeny. Kterákoli z těchto částí se dá vyměnit za novou. Při výměně celé přední podlahy postupujeme již známým způsobem. Starou podlahu odsekáme ve všech spojích po celém obvodu podle nové podlahy, kterou máme mít před sebou, abychom podlahu demontovali na správných místech. Montáž nové podlahy provedeme opačným postupem, přivaření po celém obvodu je možno provést jen plamenem.

nahoru


Výměna podlahy pod zadním sedadlem

Všechny částí podlahy 1 je vidět na obr. 11, z něhož je patrno, že se skládá ze čtyř částí. Celou tuto podlahu vyměníme podobným postupem jako přední podlahu - případy výměny těchto dílů jsou však výjimečné
.


(12157 reads) Printer Friendly Page
[ _RETURNCAT Co Spartaka dělá Spartakem ]


 
 

optimalizace PageRank.cz
Interactive software released under GNU GPL, Code Credits, Privacy Policy